• طراحی فضای سبز:

  تلفیق علم و هنر باغبانی و معماری
  طراحی محوطه (محوطه سازی، آبنما ،آلاچیق...)
   طراحی گیاهی (انتخاب گونه و چیدمان گیاهان...)

  بیشتر بخوانید
 • مراحل و فرایند انجام کار:

  مساحی و نقشه برداری

  طراحی و ترسیم پلان

  نظارت و اجرا

  بیشتر بخوانید
 • اجزاء و عناصر اصلی طبیعت:

  بهره گیری از عناصر طبیعی
  ترکیب اجزا و عناصر (آب، سنگ، چوب)
   القای احساس دلنشین طبیعت در کنار گیاهان

  بیشتر بخوانید