فهرست فصلی- تکنیک های باغبانی بهار

10 / 10
از 1 کاربر

تکنیک های باغبانی در فصل بهار

برای بسیاری از باغ ها، فصل بهار هیجان انگیزترین زمان سال است.این هنگامی است که گیاهان نمایش علائمی از زندگی جدید را آغاز کرده و باغ لبریز از امید می شود. دیری نمی پاید که اولین شکو فه های بهاری منظره ای تماشایی را بوجود می آورند.

باغچه و حاشیه ها

هرس بوته ها

بوته های زودگلدهنده نظیر یاس زرد را به محض پایان گلدهی هرس نمایید. همچنین بوته های خاکستری و نقره ای رنگ مانند اسطوخودوس ها (لاواندولا) را به منظور حفظ حالت فشرده و پرپشت هرس نمایید.

عملیات کوددهی

پس از هرس بوته ها به منظور تقویت آنها، کودهای دیرآزاد شونده را بر روی سطح زمین بپاشید.

آفات و حلزون ها

شاخه های در حال جوانه زنی گیاهان آسیب پذیر مانند هوستا ها را از گزند آفات و حلزون ها محفوظ بدارید.

پیازهای سرخشکیده

جوانه های رنگ پریده و ضعیف را از پیاز ها جدا نموده و قسمت برگساره ای را برای شش هفته آینده رها نمایید.

شروع علف زدایی

علف های هرز را قبل از اینکه به گل نشسته و بذر تولید نمایند، حذف نمایید.

توده کمپوست

به محض شروع گرم شدن هوا، جهت اطمینان از فرایند پوسیدگی، توده کمپوست را هم زده و برگردانید.

بررسی ابزار و ادوات

از سالم بودن کلیه ابزار و ادوات باغبانی قبل از بکارگیری آنها در آینده اطمینان حاصل نمایید. ابزار برش دهنده را از لحاظ تیز بودن بررسی نموده و از ایمن بودن تجهیزات برقی از جمله کابل و رابط ها مطمئن شوید.

گیاهان جدید

اواسط فصل بهار بهترین و ایده آل ترین زمان کاشت انواع گیاهان خشبی نظیر درختان خزان پذیر و همیشه سبز، بوته ها، رونده ها و گیاهان علفی-خشبی است. به منظور کاشت مخروطیان تا اواخر بهار صبر نمایید.

چمن ها

اولین چمن زنی

هنگامی که هنوز علوفه ها خشک هستند، زمان بموقع اولین سرزنی چمن است. ارتفاع چمنزن را در 2.5 سانتی متری تنظیم نمایید. پس از چند هفته، ارتفاع برش را تا 2 الی 1.5 سانتی متری جهت پایان سرزنی اول کاهش دهید.

احداث چمن جدید

اواسط تا اواخر بهار بهترین زمان احداث چمن جدید است.بدین منظور زمین را آماده نموده و همچنین شرایط آب و هوایی را برای هر یک از کاشت بذور و یا چمن ریشه دار آماده (چمن رول) بررسی و مهیا نمایید.

کنترل خزه ها

اگر طی فص زمستان خزه چمن شما را دربر گرفته باشد، در اواسط بهار زمانیکه هنوز علف ها خشک هستند از  مواد خزه کش استفاده نمایید. دو هفته پس از کنترل شیمیایی جهت زدودن خزه ها از چنگک استفاده نمایید. اگر چمن شما احتیاج به تقویت داشت می توانید بصورت تلفیقی و توام از ترکیب کود شیمیایی و علف کش استفاده کنید.

بازسازی

کلیه علف های هرز بزرگ را با چاقو حذف نموده و علف های ضخیم تر را با زخم زنی و شیار  زنی در هر بار علف زنی تضعیف کنید. هر یک از قطعات عریان شده می توانند در اواسط بهار دوباره به بذر بنشینند.

برکه ها

وضعیت پمپ آب

گرمکن برکه را در اواسط بهار برداشته و پمپ برکه را جایگزین آن نمایید.

تغذیه ماهی ها

در اواسط فصل زمانی که ماهی ها شروع به فعالیت کردند اقدام به غذا دادن به ماهی های برکه نمایید.

کاشت

در روزهای گرم اواخر بهار تا اوایل تابستان برکه خود را با گیاهان تزئین نموده و یا گیاهان جدید را با ترکیب موجود اضافه کنید. گیاهان ترد و حساس به سرما را که طی فصل زمستان در جایی محفوظ از سرما نگهداری نموده ایید به برکه انتقال دهید.

گلخانه ها

شروع کشت و کار

اقدام به کاشت گیاهان و سبزیجات تابستانه نمایید. دانهال هایی که به اندازه کافی رشد کرده و آماده جابجایی هستند را انتقال دهید.

چندساله های علفی

به گیاهان چندساله علفی نظیر فوشیا و شمعدانی ها به منظور تحریک آنها به رشد میزان آبیاری را افزایش دهید.

مقاوم سازی گیاهان

گیاهان جوانی که در محیط مساعد داخل خانه و یا گلخانه پرورش یافته اند، پیش از اینکه به محیط خارج از خانه انتقال یابند برای رویارویی با محیط و شرایط خشن بیرونی نیاز به مقاوم سازی دارند. این عمل