طراحی فضای سبز:

Ø       تلفیق علم و هنر باغبانی و معماری

Ø       طراحی محوطه (محوطه سازی، آبنما ،آلاچیق...)

Ø       طراحی گیاهی (انتخاب گونه و چیدمان گیاهان...)

بیشتر بخوانید

مراحل و فرایند انجام کار:

Ø        مساحی و نقشه برداری

Ø        طراحی و ترسیم پلان

Ø        نظارت و اجرا

بیشتر بخوانید

اجزاء و عناصر اصلی طبیعت:

Ø       بهره گیری از عناصر طبیعی

Ø       ترکیب اجزا و عناصر (آب، سنگ، چوب)

Ø       القای احساس دلنشین طبیعت در کنار گیاهان

بیشتر بخوانید