بام سبز

10 / 10
از 1 کاربر

تجهیزات زیرسازی و لایه های اجرایی بام سبز

1 - لایه عایق ضدریشه

2- لایه فیلتر ژئوتکستایل

3- لایه نگهدارنده آب

4- لایه فیلتر خاک

5- خاک مخصوص بستر

6- پوشش گیاهی

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :