گیاه مین یاب

10 / 10
از 1 کاربر

آیا میدانستید گیاهی وجوددارد که مین های پنهان شده درزیرخاک را شناسایی می کند  این گیاه رشادی گوش موشیArabidopsis thalianaنام دارد از خانوادهBarassicaceae وراسته کلم سانان است،گیاهی یکساله ودولپه ایی با گلهای سفید که از چهارگلبرگ تشکیل شده است ،برگها نیز بصورت کنگره ایی و پرزدار است که مصرف تغذیه ایی ندارد.

این گیاه بعد از تماس با مواد انفجاری بدلیل NO2موجود در مین در عرض 1ماه برگهای آن برگهای آن به رنگ سرخ در آمده که این امر بدلیل حساسیت این گیاه به  دی اکسید نیتروزن است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :