قطع و خشک کردن درختان را گزارش دهید

10 / 10
از 1 کاربر

سازمان بوستان ها و فضای  سبز شهرداری تهران در خصوص قطع درختان و خشک کردن عمدی درختان برای سوددهای هنگفت ساختمان سازی هشدار جدی داد ودر این راستا از مردم خواست در خصوص با روییت این گونه موارد سریع این سازمان را مطلع کنند (سامانه تلفنی 137 ،1888).مسیولین ذیربط در ضمن نظارت به باغات شهری را بعهده میگیرند تا درخصوص کوتاهی در آبیاری و نگهداری از این باغات و درختان این سازمان این امررا بعهده گیرد و اقدامات قانونی را در دستگاه قضایی انجام دهد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :