طراحی باغ شناور

10 / 10
از 1 کاربر

معماری فرانسوی به نام کالبوت طرحی از باغ شناور ارائه کرده است که شباهت زیادی به وال دارد این کشتی در سرتاسر آبهای جهان حرکت می کند و آلودگی را از بین می برد این  کشتی مواد شیمیایی ناشی از قایق ها،  کشتی ها و زباله ها را از بین میبرد. انرژی این کشتی نیز بصورت خود پایدار بوده  و با داشتن فضای سبز زیبا و باغ های سبز می تواند co2 هوا را نیز جذب می کند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :