فهرست فصلی- تکنیک های باغبانی بهار

10 / 10
از 1 کاربر

تکنیک های باغبانی در فصل بهار

برای بسیاری از باغ ها، فصل بهار هیجان انگیزترین زمان سال است.این هنگامی است که گیاهان نمایش علائمی از زندگی جدید را آغاز کرده و باغ لبریز از امید می شود. دیری نمی پاید که اولین شکو فه های بهاری منظره ای تماشایی را بوجود می آورند.

باغچه و حاشیه ها

هرس بوته ها

بوته های زودگلدهنده نظیر یاس زرد را به محض پایان گلدهی هرس نمایید. همچنین بوته های خاکستری و نقره ای رنگ مانند اسطوخودوس ها (لاواندولا) را به منظور حفظ حالت فشرده و پرپشت هرس نمایید.

عملیات کوددهی

پس از هرس بوته ها به منظور تقویت آنها، کودهای دیرآزاد شونده را بر روی سطح زمین بپاشید.

آفات و حلزون ها

شاخه های در حال جوانه زنی گیاهان آسیب پذیر مانند هوستا ها را از گزند آفات و حلزون ها محفوظ بدارید.

پیازهای سرخشکیده

جوانه های رنگ پریده و ضعیف را از پیاز ها جدا نموده و قسمت برگساره ای را برای شش هفته آینده رها نمایید.

شروع علف زدایی

علف های هرز را قبل از اینکه به گل نشسته و بذر تولید نمایند، حذف نمایید.

توده کمپوست

به محض شروع گرم شدن هوا، جهت اطمینان از فرایند پوسیدگی، توده کمپوست را هم زده و برگردانید.

بررسی ابزار و ادوات

از سالم بودن کلیه ابزار و ادوات باغبانی قبل از بکارگیری آنها در آینده اطمینان حاصل نمایید. ابزار برش دهنده را از لحاظ تیز بودن بررسی نموده و از ایمن بودن تجهیزات برقی از جمله کابل و رابط ها مطمئن شوید.

گیاهان جدید

اواسط فصل بهار بهترین و ایده آل ترین زمان کاشت انواع گیاهان خشبی نظیر درختان خزان پذیر و همیشه سبز، بوته ها، رونده ها و گیاهان علفی-خشبی است. به منظور کاشت مخروطیان تا اواخر بهار صبر نمایید.

چمن ها

اولین چمن زنی

هنگامی که هنوز علوفه ها خشک هستند، زمان بموقع اولین سرزنی چمن است. ارتفاع چمنزن را در 2.5 سانتی متری تنظیم نمایید. پس از چند هفته، ارتفاع برش را تا 2 الی 1.5 سانتی متری جهت پایان سرزنی اول کاهش دهید.

احداث چمن جدید

اواسط تا اواخر بهار بهترین زمان احداث چمن جدید است.بدین منظور زمین را آماده نموده و همچنین شرایط آب و هوایی را برای هر یک از کاشت بذور و یا چمن ریشه دار آماده (چمن رول) بررسی و مهیا نمایید.

کنترل خزه ها

اگر طی فص زمستان خزه چمن شما را دربر گرفته باشد، در اواسط بهار زمانیکه هنوز علف ها خشک هستند از  مواد خزه کش استفاده نمایید. دو هفته پس از کنترل شیمیایی جهت زدودن خزه ها از چنگک استفاده نمایید. اگر چمن شما احتیاج به تقویت داشت می توانید بصورت تلفیقی و توام از ترکیب کود شیمیایی و علف کش استفاده کنید.

بازسازی

کلیه علف های هرز بزرگ را با چاقو حذف نموده و علف های ضخیم تر را با زخم زنی و شیار  زنی در هر بار علف زنی تضعیف کنید. هر یک از قطعات عریان شده می توانند در اواسط بهار دوباره به بذر بنشینند.

برکه ها

وضعیت پمپ آب

گرمکن برکه را در اواسط بهار برداشته و پمپ برکه را جایگزین آن نمایید.

تغذیه ماهی ها

در اواسط فصل زمانی که ماهی ها شروع به فعالیت کردند اقدام به غذا دادن به ماهی های برکه نمایید.

کاشت

در روزهای گرم اواخر بهار تا اوایل تابستان برکه خود را با گیاهان تزئین نموده و یا گیاهان جدید را با ترکیب موجود اضافه کنید. گیاهان ترد و حساس به سرما را که طی فصل زمستان در جایی محفوظ از سرما نگهداری نموده ایید به برکه انتقال دهید.

گلخانه ها

شروع کشت و کار

اقدام به کاشت گیاهان و سبزیجات تابستانه نمایید. دانهال هایی که به اندازه کافی رشد کرده و آماده جابجایی هستند را انتقال دهید.

چندساله های علفی

به گیاهان چندساله علفی نظیر فوشیا و شمعدانی ها به منظور تحریک آنها به رشد میزان آبیاری را افزایش دهید.

مقاوم سازی گیاهان

گیاهان جوانی که در محیط مساعد داخل خانه و یا گلخانه پرورش یافته اند، پیش از اینکه به محیط خارج از خانه انتقال یابند برای رویارویی با محیط و شرایط خشن بیرونی نیاز به مقاوم سازی دارند. این عمل می بایست حدود دو هفته قبل از کاشت صورت پذیرد.

مراقبت گیاهان از آفات

همواره برای شروع اولین علائم ظهور آفات و بیماری ها گوش به زنگ باشید و در اولین فرصت اقدام مقتضی را انجام دهید.

خنک نگهداشتن گلخانه

با بررسی منظم تهویه و کنترل نور و سایه اندازی کافی، مطمئن شوید که دمای محیط گلخانه بیش از حد گرم نشود.

باغچه سبزیکاری

تغذیه درختان میوه

از کود های عمومی و ماکرو جهت تغذیه کلیه درختان، درختچه ها و بوته های میوه استفاده نمایید.

مراقبت از شکوفه ها

بوسیله پوششی دو لایه از پارچه و توری های مخصوص باغبانی از جوانه های گل و شکوفه ها در برابر سرمای دیررس بهاره محافظت نموده و آنرا در طی روز برای دسترسی حشرات گرده افشان به گل ها بردارید.

آماده سازی بستر بذور

بمحض مساعد شدن هوا، ناحیه ای را که برای کاشت بذور مورد استفاده قرارخواهد گرفت را به دقت آماده سازی نمایید. جهت گرم شدن خاک و تشویق بذور برای جوانه زنی سطح زمین را با پلاستیکی شفاف بپوشانید. قبل از کشت و کار صفحه را برداشته و علف های هرز را شخم سبکی بزنید.

پاک نمودن زمین

پس از اینکه برداشت محصولات و سبزیجات زمستانه به پایان رسید زمین را از بقایای گیاهان و خار و خاشاک تمیز نموده و خاک را برای محصول زراعی بعدی آماده نمایید.

سبزیجات مقاوم

نشاهای مقاوم را از اواسط بهار و هنگامی که به اندازه کافی رشد کرده و نیز شرایط آب و هوایی مساعد باشد، می توان کاشت. حال دسته های پیاز و پیازچه ها را بکارید.

سیب زمینی های جوانه زده

در اوایل بهار غده های سیب زمینی را از قسمت بالای سینی مخصوص کشت و یا شانه تخم مرغ جهت تشویق آنها به جوانه زنی، قراردهید. برای محصول اصلی سیب زمینی تا اواسط بهار صبر کنید. محصول ابتدایی را در اواسط و محصول اصلی را در اواخر بهار بکارید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :