نماد گلها در دسته گل ما نشانه چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

آفتابگردان : نشان غرور وطلوع خورشید زندگی

بنفشه: ستایش حسن و خوبی و صداقت دوست

پامچال: بدون تو نمی توانم زندگی کنم

رز قرمز: گل عشق

رز زرد: خلوص و وفاداری

گلایول: نشان غم و تسلیت

 رز صورتی: نماد شادی

گل مینا: نمادی از عشق

گل نرگس: خورشید همواره می درخشد زمانی که با تو هستم, نشان احترام است 

اطلسی: حضور تو آرام بخش روح من است

آزالیا: مواظب خودت باش

شقایق: ابراز ارادت یک دوست هنگام وداع

مروارید: عشق بی ریا و وفاداری

داوودی: شما دوست بی نظیری هستید

پیچ امین الدوله: همیشه شاد باشید

ارکیده: ستایش خصایص نکوی دوست از جمله فرزانگی و مدیر بودن افراد

زعفران: همیشه شاد و سرزنده باشید

سوسن: وصف زیبایی و شاددلی

سنبل: تقاضای عفو وبخشش

همیشه بهار: همدردی در سوگ, اندوه و غم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :