سیستم آبیاری زیرین:

10 / 10
از 1 کاربر

آبیاری ازطریق سیستم زیرین گلدان ،بسیار بهتر از آبیاری سطحی است.تجربیات وآزمایشات  مزیت این سیستم آبیاری را به ما ثابت کرده اند. اکنون شمارا با دو نوع سیستم آبیاری زیرین sub-irrigationآشنا میکنیم، در هردو نوع سیستم آبیاری از زیر، ریشه گیاه را خیس می شود. وچون این سیستم بسته است کودها و آفت کشها نه تنها به هدر نمیرود بلکه نمکی که از طریق آبیاری سطحی به گیاه داده می شود دیگر در اثررسوب ،. تجمع نمی یابد.حفظ رطوبت در خاک بسیار بالا بوده بطوریکه آبیاری روزانه را به هفته می کشاند.در سیستم آبیاری اول از دو قسمت لوله(fill tube)و یک مخزن(reservoir)تشکیل شده است.ولی در نوع دوم گلدان را به صورت دو جداره بوده که در لبه گلدان منافذی وجوددارد که قسمت ورودی آب(intel holes) است ودر قسمت کف مخزنی وجوددارد که قسمت تراوش آب به خاک است (water reservoir) .در این سیستم آبیاری یک سنسوری در میانه اتصال دو قسمت ورودی و مخزن وجوددارد که هنگام  خشک شدن خاک اجازه ورود آب به خاک را می دهد.این روش برای گلدان هایی که منفذ وسیستم زهکشی ندارند بسیار مناسب است چرا که از غرقاب شدن خاک جلوگیری می کند.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :