سلامتی و طبیعت

10 / 10
از 1 کاربر

تحقیقات نشان میدهد افرادی که در محیطهای سرسبز مانند جنگلها،باغات ،روستاهای سرسبززندگی میکنندیا زمان بیشتری در این مناطق بسر می برند،از لحاظ روحی وسلامتی نسبت به سایرین وضعیت بهتری دارند.دیدن منظره های زیبا همچون کوه وجنگل باعث افزایش قدرت دفاعی بدن شده ودرازبین بردن سلولهای سرطانی نیز موثر است. مطالعات انجام شده در کشور انگلیس  نشان می دهدمیزان مرگ و میر در مناطقی که فضای سبز کمتری دارند به مراتب بیشتراز مناطق سرسبز است ،طراحی فضای سبز در منازل ایجاد باغ بام(روف گاردن) ،فضای سبز عمودی(ورتی گرین)همه اینها میتواند در سلامتی افراد نقش موثری داشته باشد .متاسفانه در کشور ما هزینه برای خرید سیمان وگچ و ماسه برای تکمیل حیاطها بیشتر از خرید گل وگیاه است و خرید گل وگیاه را هزینه بیهوده و اضافی می دانند ودرنگاه دیگر سود بالای ساخت وساز هاست که سازندگان اهمیتی به داشتن حیاط و باغ نمی دهند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :